Thế Nào Là Hai Góc Bù Nhau? Kiến Thức Cần Nắm

Thế Nào Là Hai Góc Bù Nhau

Trong tam giác vuông có quy tắc về hai góc nhọn bù nhau. Vậy thế nào là hai góc bù nhau? Cùng Phương Pháp Việt giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

Trong tam giác vuông, thế nào là hai góc bù nhau?

Trong tam giác vuông, thế nào là hai góc bù nhau?
Trong tam giác vuông, thế nào là hai góc bù nhau?

Trong tam giác vuông, tổng của 2 góc bù nhau là 90 độ. Điều này được minh họa thông qua tính chất của tam giác vuông, với một góc là góc vuông 90 độ. Do đó, tổng của hai góc nhọn còn lại trong tam giác vuông phải bằng 90 độ, nghĩa là chúng bù nhau.

Trong tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau thì tổng hai góc nhọn là bao nhiêu?

Bạn đang xem Thế Nào Là Hai Góc Bù Nhau? Kiến Thức Cần Nắm tại chuyên mục Giải đáp của website Phương Pháp Việt
Xem Ngay:  Số Bị Trừ Là Số Như Thế Nào? Giải Thích Dễ Hiểu

Trong tam giác vuông, khi hai góc nhọn bù nhau thì lúc này tổng hai góc nhọn là 90 độ. Để giải thích điều này, chúng ta có thể sử dụng định lý tổng góc trong tam giác. Theo đó, tổng của ba góc trong một tam giác là 180 độ.

Trong tam giác vuông, một góc là góc vuông, có giá trị 90 độ. Vì vậy, tổng hai góc nhọn còn lại là 180 – 90 = 90 độ. Do đó, khi hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau, tổng của chúng là 90 độ.

Hai góc nhọn bù nhau trong hình tam giác vuông được hình thành từ cặp góc nào?

Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn sẽ bù nhau, tức là tổng của chúng sẽ là 180 độ. Điều này xảy ra vì một trong các góc là góc vuông 90 độ, khiến cho góc còn lại phải là góc bù.

Làm thế nào để biết được khi nào hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau?

Làm thế nào để biết được khi nào hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau?
Làm thế nào để biết được khi nào hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau?

Để xác định khi hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau, ta cần áp dụng tính chất tổng các góc trong tam giác. Trong tam giác vuông, tổng ba góc là 180 độ. Do đó, để biết khi hai góc nhọn bù nhau, ta cần sử dụng quy tắc tổng góc trong tam giác vuông. 

Quy tắc này có thể được biểu diễn như sau: góc vuông + góc nhọn 1 + góc nhọn 2 = 180 độ Tuy nhiên, vì góc nhọn 1 và góc nhọn 2 là hai góc bù nhau, nghĩa là khi góc nhọn 1 tăng thì góc nhọn 2 giảm và ngược lại. Vì vậy, khi hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau, tổng của chúng luôn bằng 90 độ (góc vuông). 

Xem Ngay:  Thi Xướng Âm Như Thế Nào? Cần Chuẩn Bị Những Gì?

Tất cả các tam giác vuông đều có hai góc nhọn bù nhau là đúng hay sai?

Chính xác. Mọi tam giác vuông đều có hai góc nhọn bù nhau. Theo định nghĩa, một tam giác vuông có một góc vuông đo 90 độ và các góc còn lại là góc nhọn.

Do đó, tổng của hai góc nhọn phải bằng 180 độ (180 – 90 = 90 độ). Điều này áp dụng cho tất cả tam giác vuông, vì vậy tam giác vuông luôn có hai góc nhọn bù nhau.

Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông luôn bằng 90 độ, đúng hay sai?

Vì một tam giác vuông có một góc vuông 90 độ, nên tổng của hai góc còn lại (hai góc nhọn) phải bằng 90 độ. Do đó, câu \Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông luôn bằng 90 độ là đúng.

Khi hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau, tổng hai góc còn lại là bao nhiêu?

Khi hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau, tổng của hai góc còn lại sẽ là 90 độ. Giải thích:

  • Trong tam giác vuông, có một góc là góc vuông, tức là góc đó có độ lớn là 90 độ.
  • Vì hai góc nhọn trong tam giác vuông bù nhau, nên tổng của góc vuông và góc nhọn còn lại là 180 độ (180 – 90 = 90).
  • Do đó, tổng của hai góc còn lại trong trường hợp này là 90 độ.

Hai góc nhọn trong hình tam giác vuông bù nhau gọi là góc tù và góc nhọn là đúng hay sai?

Chính xác. Hai góc nhọn trong tam giác vuông nếu bù nhau được gọi là góc tù và góc nhọn. Trong một tam giác vuông, có một góc vuông và hai góc nhọn bù nhau, tức tổng số đo bằng 90 độ. Góc tù là góc có giá trị lớn hơn 90 độ, trong khi đó góc nhọn là góc có giá trị nhỏ hơn 90 độ.

Xem Ngay:  Không Khí Di Chuyển Như Thế Nào Trong Môi Trường Hằng Ngày?

Hai góc nhọn bù nhau trong tam giác vuông có góc phụ nhau không?

Hai góc nhọn bù nhau trong tam giác vuông có góc phụ nhau không?
Hai góc nhọn bù nhau trong tam giác vuông có góc phụ nhau không?

Trong tam giác vuông, tổng của hai góc nhọn là 90 độ vì hai góc nhọn bù nhau. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về việc xác định góc phụ nhau trong trường hợp này. Chúng ta biết rằng tổng của hai góc nhọn là 90 độ.

Trong hình tam giác vuông, khi hai góc nhọn bù nhau, thì tổng hai góc vuông bằng bao nhiêu độ? 

Trong tam giác vuông, khi hai góc nhọn bù nhau thì lúc này tổng hai góc vuông luôn là 90 độ. Giải thích:

  • Một tam giác vuông có một góc vuông là góc có độ lớn là 90 độ. – Vì tổng ba góc trong tam giác bằng 180 độ, và với góc vuông chiếm 90 độ, nên tổng hai góc nhọn còn lại sẽ phải bằng 180 – 90 = 90 độ. 
  • Khi hai góc nhọn bù nhau, tức là tổng của chúng là 180 độ, kết hợp hai góc vuông có tổng số đo là 90 độ, ta có: 180 độ (tổng của hai góc nhọn) + 90 độ (tổng hai góc vuông) = 270 độ.
  • Vì một tam giác chỉ có tổng 3 góc bằng 180 độ, nên không thể có tam giác vuông với tổng là 270 độ góc. 

Do đó, khi hai góc nhọn bù nhau trong một tam giác vuông, tổng hai góc vuông là 90 độ.

Kết luận

Hy vong những thông tin ở trên đã giúp bạn hiểu được thế nào là hai góc bù nhau trong hình tam giác vuông. Cũng đừng quên điểm qua những kiến thức bên lề được trả lời ở trên, chắc chắn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức hơn và vận dụng vào trong bài kiểm tra một cách chính xác nhất.

 

Cho Tôi Sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *